Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

20.02.2024

Dvoudenní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení zaměřený na aktuální otázky předškolního, základního i středního vzdělávání. Seminář je složen z odborných přednášek na aktuální témata z oblasti managementu, personálního řízení, školské legislativy a evaluace. Velký prostor bude věnován diskuzi, výměně názorů a konzultacím mezi účastníky semináře.

Stěžejní téma letošního semináře je podpora nadání a nadaných dětí.

Možnost přihlášení je ZDE (na webu NPI)