Setkání koordinátorů nadání

21.09.2023

Do programu setkání můžete nahlédnout v příloze.