SIR: Studentské projekty sociálního podnikání

14.01.2021

Partnerem mezinárodního projektu The Social Innovation Relay (SIR)  je společnost NN Group zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku. Studenti mají díky zapojení do porjektu reálnou šanci zjistit, jak fungují běžné komunity i komunity jakkoli znevýhodněných osob, jaké jsou potřeby konkrétních komunit a díky práci na projektu získají řadu zkušeností a praktických dovedností nejen v sociální, ale i pracovní (podnikatelské, zaměstnanecké) sféře. Projekt SIR je realizován za podpory NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti.

Studenti pracují ve dvou až čtyřčlenných týmech a nejprve se prostřednictvím případových studií seznámí s tématikou sociálního podnikání. Poté dostanou šanci přijít s vlastním nápadem na řešení jakéhokoli společenského problému. Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 10 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelského záměru a spolupracují přitom s mentorem, jímž je dobrovolník z NN ČR a který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe. Své podnikatelské záměry následně představí v národním finále, ve kterém porota složená z odborníků ze společnosti NN vybere 3 nejlepší týmy. Celkový vítěz poté postoupí do mezinárodního kola.

Více informací zde: https://jaczech.org/programy-ja-czech/st%C5%99edn%C3%AD-a-vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A9-%C5%A1koly/social-innovation-relay-sir/