ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

29.08.2023
Proč ŠUŽ?

Během realizace programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) žáci aktivně mění své okolí. Prozkoumají místo, vyhledají jeho slabé stránky, navrhnou konkrétní kroky pro zlepšení a vybraný projekt také zrealizují. Získají cenné zkušenosti pro život. 

Při realizaci programu si můžete zvoli ze dvou témat:

  • udržitelnější život v obci 
  • klimatická změna a adaptace

Zapojením do programu můžete využít vzdělávací semináře, metodické materiály a náměty a konzultační pomoc. Spolu se svými žáky se můžete zúčastnit pobytového programu, který slouží jako podpora k realizaci celého procesu. Ukázky několika zrealizovaných projektů najdete na webu Podnikavé mysli

Program spojuje