SOUTĚŽ SIGu Literární tvorba - téma: Zámek nekonečno

05.09.2023

Termíny Zasílání soutěžních příspěvků: do 31. prosince 2023

Vyhlášení výsledků: květen – červen 2024. Soutěž je obvykle zakončena slavnostním vyhlášením výsledků spojeným se křtem sborníku, autorským čtením a dalším kulturním programem.

Téma a kategorie Téma soutěže: Zámek nekonečno

Kategorie: Próza

Věk: Bez omezení. Jsou zvlášť hodnoceny kategorie dětí a mládeže do 17 let.

Typ a rozsah soutěžních příspěvků: prozaický text typu povídka, esej, fejeton. Hodnotí se dodržení zásad daného stylu.

Rozsah: nejvýše 5 ns, 1ns = 1800 znaků včetně mezer, tedy text má mít nejvýše 9000 znaků včetně mezer. Ve vlastním zájmu rozsah nepřekračujete! Toleruje se přesah do 100 znaků. Texty přesahující rozsah více než je tolerance, nejsou hodnoceny a jsou vyřazeny ze soutěže. Minimální rozsah není stanoven.

Odevzdání soutěžních příspěvků Soutěžní texty zasílejte v některém z formátů (viz dále) na adresu: sig.soutez@seznam.cz. Spolu se soutěžní prací zašlete také vyplněnou přihlášku, která je ke stažení na stránkách soutěže: elize.eu/SIG.html. Zde jsou také kontakty pro případné dotazy. Hodnocení a odměny Hodnocení: provádí odborná porota

Odměny  pro vítěze: zařazení soutěžní práce do sborníku vítězných textů, věcné ceny, diplomy, možnost vystoupení na autorském čtení, upomínkové předměty, pro děti a mládež také dárkové poukazy Mensy na testování IQ  pro všechny účastníky: diplomy s autorskou grafikou v elektronické podobě, při osobní účasti na vyhlášení výsledků také tištěné diplomy a dárkové předměty Technické podmínky  Texty se zasílají ve formátu doc., txt nebo rtf (ne pdf.). Při použití docx: použijte „uložit jako kompatibilní“, aby vznikl text s příponou doc.