Startuje KoMáR

27.08.2022

Jak řešit

V každé sérii je osm příkladů, cílem však není vyřešit všechny, proto neváhej poslat byť i jediné řešení nebo jeho nástin. Důležité je řešení pečlivě okomentovat, pouze výsledek nebo zmatečná změť rovnic nemůže dostat plný počet bodů – pamatuj, že opravující musí ze tvého řešení pochopit tvůj tok myšlenek.

Každý vyřešený příklad sepiš na samostatný papír, na každý list se podepiš a uveď číslo úlohy a odevzdej je tady na webu, případně je dej do obálky a do termínu odeslání je odešli poštou na níže uvedenou adresu. Zde máte vzorovou ukázku. My tvá řešení opravíme, nahrajeme je zpátky na web a dáme ti o tom vědět emailem. Z toho důvodu musí mít teď každý soutěžící účet na webu. Registrace je velmi jednoduchá a zabere nanejvýš pár minut.

Příklady jsou seřazeny od nejjednoduššího k nejobtížnějšímu. Přičemž za 0. příklad můžete obdržet až 2 body, za 1.–5. můžete obdržet až 5 bodů, za 6. až 6 bodů a za 7. až 7 bodů. Aby nebyli žáci vyšších tříd příliš zvýhodněni, rozhodli jsme se body přepočítávat podle níže uvedeného vzorečku:
xv=(m+km)2+(km)2-(xz-m-km)2-km
kde xv je výsledný počet bodů za sérii, xz je součet získaných bodů za všechny úlohy a m je maximální možný počet bodů za sérii (tedy 40 bodů). k je koeficient závislý na ročníku podle následující tabulky:

Ročník  Hodnota
6. 1,4
7. 2,3
8. 5
9. 35

Kontakt
Adresa : KoMáR
Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
658 70 Brno
E-mail : komar.seminar@gmail.com
Web : komar.math.muni.cz