Středoškolská stipendia ASSIST & HMC otevírají přihlášky

07.10.2021

Studium střední školy v zahraničí? Stipendium ASSIST & HMC umožňuje středoškolákům strávit rok v USA nebo dva roky ve Velké Británii.

Studium v zahraničí dává mladému člověku nejen zážitky, ale také náskok na celý život. Mít možnost poznat život v jiné zemi, seznámit se s jinými kulturami a zdokonalit se v angličtině už na střední škole je snem mnoha studentů. Díky stipendiu ASSIST & HMC se to podařilo již 300 českým středoškolským studentům a studentkám.

Jedná se o stipendijní program, který umožňuje studovat na výběrové soukromé střední škole, a to buď jeden rok v USA (se stipendiem ASSIST) nebo dva roky ve Velké Británii (stipendium HMC). Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, ubytování a stravu přímo na škole nebo u hostitelské rodiny. 

Nyní nadace Bakala Foundation otevírá další ročník přihlášek na středoškolská stipendia. Hlásit se mohou studenti 1. a 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v ČR. Předpokladem jsou výborné studijní výsledky, dobrá znalost angličtiny a motivovanost ke studiu v zahraničí. 

Jak se mohou studenti do programu přihlásit? Zájemce vyplní online přihlášku, jejíž součástí je například esej na zadané téma, kopie posledního vysvědčení nebo doporučení od učitelů. Přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 1. prosince 2021. Pro ty, kterým se podaří odevzdat přihlášku již do 1. listopadu, je připravena tzv. early bird sleva - 50 % z administrativního poplatku. V tom případě poplatek, který se platí pořádajícím zahraničním asociacím, činí 20 USD. Uchazeč dále absolvuje písemný test z angličtiny. Na základě přihlášky a výsledků testu pak budou vybraní studenti pozváni k osobním pohovorům, kde je důležitá především jejich motivace. Finální výsledky budou oznámeny v březnu 2022 tak, aby stipendisté mohli začít se studiem na svých nových školách na počátku školního roku 2022/2023.

Na programu středoškolských stipendií spolupracuje nadace Bakala Foundation přímo se zahraničními partnery: s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě dohromady sdružují přes 300 prestižních soukromých středních škol.

V Česku má tento program dlouhou tradici. Celých 27 let jej spravovala Nadace OSF, která jej v roce 2020 předala do správy právě nadaci Bakala Foundation. Za dobu trvání programu jím prošly již tři stovky stipendistů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity jako je Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University, kde někteří využili vysokoškolského stipendia Scholarship, které taktéž nabízí nadace Bakala Foundation.

Více informací o stipendiích ASSIST & HMC najdete na webových stránkách:
https://www.bakalafoundation.org/assist-hmc

O nadaci Bakala Foundation:
Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových založená v roce 2007 s cílem
podporovat studium talentovaných studentů na prestižních zahraničních univerzitách. Prostřednictvím
programu Scholarship již podpořila 184 českých vysokoškoláků na studiu v zahraničí. Od té doby se portfolio
nadace zásadně rozšířilo, mimo jiné i o program středoškolských stipendií ASSIST & HMC, který v roce 2020
převzala od Nadace OSF.
Více na: https://www.bakalafoundation.org/