Tachovská reneta - XII. ročník celorepublikové literární soutěže

10.08.2021

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1) Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let.
2) Je určena pro ženy i muže.
3) Kategorie – PRÓZA, POEZIE.
4) Soutěžící musí dodržet téma.
5) Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran formátu A4 v elektronické podobě (program Word).
6) Každý autor zašle pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih@mkstc.cz
7) Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci zaslat poštou na níže uvedenou adresu s přiloženou prací na CD.
8) Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu.
9) Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
10) Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3.místo. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.
11) Soutěž začíná 3. února 2020 a končí 31. srpna 2020.
12) Vyhodnocení soutěže proběhne korespondenční formou v říjnu 2020.

Kontaktní adresa : Městské kulturní středisko Tachov - KNIHOVNA
Hornická 1695
347 01 Tachov


Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem s registrací a zveřejněním
zasílejte na adresu: Městské kulturní středisko Tachov
Odbor KNIHOVNA

 

Téma: poezie nebo próza na téma ,,To nevymyslíš”

Věk: od 15 let

Rozsah: max. 3 strany

Uzávěrka: 31. srpna 2021

https://www.mkstc.cz/tachovska-reneta-2021.html