Tajemství vojenského kufříku - 1.a 2.sv.válka

15.07.2020

Tajemství vojenského kufříku – 1. světová válka

Vojenský historický ústav Praha připravil pro všechny zájemce o historii z řad žáků a studentů interaktivní hru k příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války – „Tajemství vojenského kufříku“.

Celá hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1.  světové války. Rakousko-Uhersko, ke kterému tehdy Země Koruny české patřily, postavilo do pole několik milionů vojáků. Kromě těch, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě se také menší počet našich vojáků zapojil do bojů na opačné straně. Českoslovenští legionáři se rekrutovali z řad dřívějších emigrantů, válečných zajatců a vojáků, kteří během války přeběhli na druhou stranu fronty.
Co vojáci prožívali, jakých bitev se účastnili? Díky hře Tajemství vojenského kufříku máte možnost sami objevit jednotlivé osudy. Níže naleznete čtyři vojenské kufry. Ukrývají se v nich předměty a dokumenty, jež patřily vojákovi z rakousko-uherské armády, francouzských, ruských a italských legií.  Vaším úkolem bude prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru.  Mapa událostí a  přiložené otázky vám badatelskou práci usnadní.
Při naší hře se stanete badateli, detektivy a historiky. Buďte při svém pátrání trpěliví a pozorní, ať vám neunikne žádná důležitá indicie!

Jak při hře postupovat

Hra je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi. Záleží pouze na vás!
Nejdříve si vyberte postavu, jejíž osud bude předmětem vašeho bádání. Můžete si zvolit ze čtyř možností – ruský legionář, italský legionář, francouzský legionář nebo rakousko-uherský voják. Klikněte na odkaz a hra může začít! Jako první uvidíte vojenský kufřík. Otevřete ho a prozkoumejte. Najdete v něm i osobní výkaz vojáka, díky kterému se  dozvíte důležité indicie. Poté se podívejte na mapku klíčových událostí, v níž jsou uvedeny ty nejdůležitější momenty, které vojáka ovlivnily nebo kterých se sám během války účastnil. Vaším úkolem je jednotlivé události dle data, místa a fotografie rozkrýt a zjistit k nim více informací. K tomu vám také pomůže databáze událostí 1. světové války „Den po dni“, kterou zpracoval Klub přátel pplk. Karla Vašátky. Až zjistíte, jaké konkrétní události se skrývají v mapce, získáte hlavní linii příběhu vašeho vojáka. Při sestavování jeho příběhu vám také pomohou otázky, které jsou na stránce uvedeny.
Pokud pracujete ve skupině, určete si vedoucího badatelské skupiny. Ten jistě nezapomene zadat členům skupiny důležité úkoly – někteří z vás budou odborníky na historické fotografie, jiní se soustředí na předměty a dokumenty, další z vás se mohou zaměřit na psaní příběhu.

Pro pedagogy a rodiče

Hra má sloužit k pochopení historických momentů, umocnit emoční vnímání dějinných okamžiků 1. světové války. Žáci a studenti  se budou zabývat osudem jednotlivých osob. Zjištěné indicie mohou konfrontovat s informacemi o dané době, které si sami vyhledají na internetu, v knižních publikacích. Samotná hra, zkoumání digitalizovaných archivních dokumentů a autentických sbírkových předmětů pomáhá formovat jejich postoj a přístup ke kritické interpretaci dějinných událostí. Konkrétní lidské osudy přispívají k poznání minulosti, ale také k vnitřnímu dialogu i skupinové diskuzi nad tím, jak by se sami asi zachovali v situacích mnohdy velmi neobvyklých, dramatických a vyžadujících jasný postoj. Hra rozvíjí klíčové kompetence – k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské kompetence. Pro současnou mládež je prostředí virtuálního světa naprostou samozřejmostí. Hra v online podobě je atraktivním studijním doplňkem.
Hra Tajemství vojenského kufříku žákům a studentům přibližuje minulost, motivuje je ke  kladnému přístupu ke vzdělávání a  pomáhá vytvářet elementární vztah k dějinám.

Pokud budete chtít hru okomentovat, popř. vyjádřit své připomínky, budeme rádi za zaslání vaší zpětné vazby na emailovou adresu historikon@seznam.cz. Děkujeme.

Reference: O zkušenostech ze základní školy Tomáše Garrigue Masaryka z Dolního Bousova se dočtete zde.

 

Tajemství vojenského kufříku – 2. světová válka

Vojenský historický ústav Praha pro zájemce o historii z řad žáků a studentů připravil k příležitosti 70. výročí konce 2. světové války pokračování úspěšné interaktivní hry „Tajemství vojenského kufříku“.

Tentokrát se hra zaměřila na působení československých vojáků během 2. světové války. Po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava ve velkém počtu odcházeli dobrovolně do zahraničí – na Východ i na Západ -, aby se postavili nacistickému Německu a pro Československo v řadách spojeneckých armád vybojovali svobodu. Další se zapojili do domácího odboje. Co vojáci prožívali, jakých vojenských operací se účastnili? Díky hře Tajemství vojenského kufříku můžete zmapovat skutečné osudy konkrétních osob.
Níže naleznete pět vojenských kufrů. Ukrývají se v nich předměty a dokumenty, jež patřily vojákovi československé zahraniční armády na Západě, příslušnici československé zahraniční armády na Východě, dobrovolníkovi československé zahraniční armády na Blízkém východě a v Africe, příslušníkovi československého letectva v RAF a členovi domácího odboje.
Vaším úkolem bude prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru. Mapa událostí a přiložené otázky vám badatelskou práci usnadní.
Při naší hře se stanete badateli, detektivy a historiky. Buďte při svém pátrání trpěliví a pozorní, ať vám neunikne žádná důležitá indicie!

Jak při hře postupovat
Hra je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi. Záleží pouze na vás.
Nejdříve si vyberte postavu, jejíž osud bude předmětem vašeho bádání. Můžete si zvolit z pěti možností – československý voják na Západě, československá vojákyně na Východě, československý voják na Blízkém východě a v Africe, československý voják u RAF a domácí odbojář.
Klikněte na odkaz a hra může začít! Jako první uvidíte vojenský kufřík. Otevřete ho a prozkoumejte. Najdete v něm i tzv. kmenový list vojáka, díky němuž se dozvíte důležité indicie. Poté se podívejte na mapku klíčových událostí, v níž jsou uvedeny ty nejdůležitější momenty, které vojáka ovlivnily nebo kterých se sám během války účastnil. Vaším úkolem je jednotlivé události dle data, místa a fotografie rozkrýt a zjistit k nim více informací. Až budete vědět, jaké konkrétní události se skrývají v mapce, získáte hlavní linii příběhu vašeho vojáka. Při pátrání po jeho osudu vám také pomohou otázky, které jsou na stránce uvedeny.
Pokud pracujete ve skupině, určete si vedoucího badatelské skupiny. Ten jistě nezapomene zadat členům skupiny důležité úkoly – někteří z vás budou odborníky na historické fotografie, jiní se soustředí na předměty a dokumenty, další z vás se mohou zaměřit na psaní příběhu.

Pro pedagogy a rodiče

Už první díl hry „Tajemství vojenského kufříku“ věnovaný 1. světové válce se setkal s velkým zájmem učitelů i žáků a studentů (vítězné příběhy naleznete zde: http://www.vhu.cz/soutez-tajemstvi-vojenskeho-kufriku-zna-sve-viteze/).
Hra slouží k pochopení historických momentů a umocňuje emoční vnímání dějinných okamžiků. Žáci a studenti se zabývají osudem jednotlivých osob. Zjištěné indicie konfrontují s informacemi o dané době, které si sami vyhledají na internetu, v knižních publikacích. Samotná hra, zkoumání digitalizovaných archivních dokumentů a autentických sbírkových předmětů pomáhá formovat jejich postoj a přístup ke kritické interpretaci dějinných událostí. Konkrétní lidské osudy přispívají k poznání minulosti, ale také k vnitřnímu dialogu i skupinové diskuzi nad tím, jak by se žáci a studenti asi sami zachovali v situacích mnohdy velmi neobvyklých, dramatických a vyžadujících jasný postoj. Hra rozvíjí klíčové kompetence – k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské kompetence. Hra v online podobě je atraktivním studijním doplňkem.
Hra Tajemství vojenského kufříku žákům a studentům přibližuje minulost, motivuje je ke kladnému přístupu ke vzdělávání a pomáhá vytvářet elementární vztah k dějinám.

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku hry: Mgr. Petra Raisichová, 973 204 951.
Pokud budete chtít hru okomentovat, popř. vyjádřit své připomínky, budeme rádi za zaslání vaší zpětné vazby na emailovou adresu historikon@seznam.cz.
Děkujeme.