Výzva k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023

05.03.2024

Cena vlády nadanému studentovi (dále jen „CVNS“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).

CVNS je od 1. ledna 2024 udělována vždy jednomu studentovi v kategorii

a) student/ka střední a vyšší odborné školy,

b) student/ka v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

c) student/ka v doktorském studijním programu.

Další informace naleznete zde