XIV. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU LUDVÍKA KUNDERY

19.11.2023

Práci, která bude opatřena jménem, adresou a věkem autora, odevzdejte elektronicky na adresu: knihovna@kunstat-mesto.cz
nebo zašlete na poštovní adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát do 22. prosince 2023.