Zážitkové vzdělávací workshopy Paměti národa

20.05.2020

Nabízíme realizaci zážitkových workshopů pro žáky a studenty základních i středních škol.

Účastníci se při nich seznamují nejen s historickými reáliemi a událostmi minulého století, ale jsou také vedeni k hlubšímu zamyšlení se nad jejich příčinami a následky. Žáci a studenti se tak mohou vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomovými okamžiky 2O. století procházeli na vlastní kůži. Workshopy využívají prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a pracují se vzpomínkami pamětníků zaznamenanými na portálu Paměť národa. Workshopy jsou určeny školním třídám, a trvají cca 4 hodiny (od 9.00 do 13.00 hod).

REZERVACE ZÁŽITKOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH WORKSHOPŮ

immediate bitwave Library z-lib project