Zlatý oříšek

11.09.2021

Je jedno, zda je umělec, sportovec, vědec či v něm dřímá jiné nadání. A dokonce to nemusí být jen jednotlivec, ale klidně i celá skupina talentovaných dětí, která slaví své první úspěchy. Jedinečnost Zlatého oříšku tkví právě v tom, že nemá žádné kategorie a stupínek vítězů je jen jeden. Ale má hned sedm rovnocenných prvních míst! Stát tak vedle sebe mohou třeba programátor, tým mladých vědců, tenista, taneční skupina, spisovatel, youtuber, ekolog či hráč na hoboj, anebo dítě, které prokázalo své výjimečné schopnosti v jakémkoli jiném oboru lidské činnosti. Prostor se otvírá všem, jedinou podmínkou je dodržení zmíněné věkové hranice. Odměnou pro 21 dětí nominovaných odbornou porotou do užšího výběru včetně 7 vítězů bude nejen finále soutěže v České televizi a možnost všestranné podpory jejich dalšího rozvoje prostřednictvím Nadačního fondu Zlatý oříšek, ale také příležitost osobně se potkat s dalšími úspěšnými a nadanými dětmi z různých koutů naší republiky. Cílem soutěže a Nadačního fondu Zlatý oříšek je podpořit děti v jejich snažení, motivovat je k dalšímu rozvoji a novým, smělejším výzvám, ale také ukazovat, že Česko dětské talenty světového formátu opravdu má! Dítě může do soutěže přihlásit rodič či zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na: www.zlatyorisek.cz/ceska-republika. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 15. října 2021. Víte-li o nadaném dítěti či šikovné skupině takových dětí, jejichž mimořádné úsilí si ocenění zaslouží, neváhejte a do soutěže Zlatý oříšek je přihlaste. Mohou se stát inspirací pro další talentované děti, které zatím odvahu ukázat světu výsledky svého snažení jen sbírají. V každém případě přijměte mé poděkování za to, že nadané, talentované a šikovné děti na jejich mnohdy nelehké cestě provázíte a jste jim oporou. Za Nadační fond Zlatý oříšek Simona Šedá ředitelka nadačního fondu mobil: 602 201 206 | e-mail: simona.seda@zlaty-orisek.cz