111 napínavých experimentů pro děti

Rüter Martina

Kniha vezme děti od osmi let na fascinující cestu, při které na vlastní oči, někdy i kůži, prozkoumají různé zapeklité otázky ze světa přírodních věd. Malí badatelé se zastaví u smyslových vjemů, optických klamů, základních fyzikálních zákonů a chemických reakcí, zamyslí se nad povětrnostními jevy. Experimenty mají být pro dítě podnětem k vnímání okolního světa otevřenýma očima a k pídění se po tom, jak se chovají různá tělesa a látky.

111 rozmanitých a vzrušujících experimentů zprostředkuje základní vědomosti a nabízí zajímavé doplňkové informace.
Snadno srozumitelné návody a více než 300 fotografií podněcuje a provokuje dětskou touhu po bádání.

Objevujte s experimenty svět a snažte se mu porozumět!

Rüter, M.: 111 napínavých experimentů pro děti. Nakladatelství CPress 2011, 144 s.

Zdroj: http://knihy.cpress.cz/111-napinavych-experimentu-pro-deti.html

CPress, 2011, Rüter Martina