Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci

Kočí, P. & Škrabánková, J.

Užívané formy a metody výuky vycházejí z více než 10 let praxe, nejedná se o přepisy či parafráze již existujících textů, ale o postřehy z reálné výuky, které mohou pomoci vyvarovat se chyb a rychleji aplikovat aktivizující metody ve výuce. V kapitole 5 jsou doplněny pohledy na možnosti práce učitele s nadanými žáky – zde jsme se v literatuře inspirovali, protože není nutné objevovat již objevené. Publikace může sloužit i pro učitele, kteří hledají nápady a inspiraci do své výuky, nebo aktivizující metody již užívají a chtějí porovnat své postřehy s názory autorů.

Vydáno jako e-book

Ostravská univerzita, 2018, Kočí, P. & Škrabánková, J.