Geniální omyly - Od Darwina k Einsteinovi

Livio Mario

Charles Darwin, William Thomson (lord Kelvin), Linus Pauling, Fred Hoyle a Albert Einstein – těchto pět vědců rozšířilo naše znalosti o životě na Zemi, o evoluci Země samé a o evoluci vesmíru, navzdory anebo právě díky jejich chybám. Každý z nich zásadně ovlivnil svůj obor novými objevy – ale každý z nich také někdy hrubě klopýtl. Tato kniha je srozumitelnou a neobyčejnou exkurzí po světě vědy a vědeckých úspěchů a úžasným proniknutím do psychologie pěti fascinujících vědců.

Jak mohl mít Charles Darwin pravdu a zároveň se mýlit?
Jak se lord Kelvin přepočítal při určování stáří Země?
Linus Pauling a model DNA - spěch se někdy nevyplácí…
Fred Hoyle a tvrdošíjné odmítání teorie Velkého třesku
Albert Einstein aneb i největší z největších se může „seknout“

Livio, M.: Geniální omyly - Od Darwina k Einsteinovi. Nakl. CPRESS 2014, 360 s.

CPress, 2014, Livio Mario