Hravá geometrie Hříčky s tělesy a tvary - Geometrické zajímavosti pro zvídavé

Chajda Radek

Kniha je pro děti zpracována velmi přístupnou formou. Je třeba přitom zdůraznit, že autor neklade důraz na detailní a rigorózní popis matematických či architektonických objektů. V rámci jejich lepšího přiblížení mladému čtenáři je důraz kladen především na možná využití a výskyt těchto objektů v přírodě, v architektuře a dalších oblastech lidské činnosti. Knihu lze mimo jiné považovat také za vhodný doplňkový materiál k učebnicím matematiky a k dalším učebním textům pro žáky nižších ročníků základních škol v rámci jejich bližšího seznámení se s problematikou geometrie.

Cajda, R: Hravá geometrie. Hříčky s tělesy a tvary - Geometrické zajímavosti pro zvídavé. Nakl. Edika 2011, 64 s

Edika, 2011, Chajda Radek