Hry pro rozvoj dětského mozku

Schiller Pam

 Vývoj mozku je výsledkem složitého působení mezi vrozenými faktory a faktory prostředí. Během prvních let po narození se již žádné nové nervové buňky nevytvářejí, ale dramaticky narůstá množství spojení mezi nimi. Mozkovou kapacitu dítěte proto mohou rodiče posilovat pomocí nejrůznějších aktivit, které přispívají k vytváření a dobrému fungování husté sítě nervových spojení. Nejde zdaleka jen o "trénování" logického myšlení, stejně důležité jsou například i různé smyslové zkušenosti, pohybové hry, vnímání hudby, humor, emoce apod. Každá kapitola podává v úvodu krátké vysvětlení, jak určité činnosti ovlivňují vývoj mozku a nabízí jednoduché a zábavné nápady a hry, které pomohou vytvořit dobré základy pro pozdější učení dítěte.

Schiller, Pam: Hry pro rozvoj dětského mozku. Nakl. Portál, Praha 2010, 128 s.

Zdroj: http://obchod.portal.cz/produkt/hry-pro-rozvoj-detskeho-mozku

Portál, 2010, Schiller Pam