Jak napsat odborný text

Čmejrková Světlana,, Daneš František a Světlá, J.

Příručka je určena autorům textů v oborech přírodovědných, technických i humanitních. Mohou ji využívat studenti při psaní seminárních, ročníkových nebo soutěžních textů i učitelé. Přináší poučení těm, kteří se se způsoby psaní odborných textů teprve seznamují, i těm, kteří se chtějí zdokonalit.

Jejím cílem je poradit autorům odborných textů, jak srozumitelně, přesvědčivě i osobitě stylizovat své texty.

Podrobně členěný text se dotýká obecných témat jazyka vědy a komunikace ve vědě, žánrové diferenciaci textu. Poměrně podrobně rozebírá strukturu vědeckého článku, koherenci textu, členění vědeckého textu a srozumitelnosti sdělovaného. Samozřejmou součástí publikace je grafická úprava a české i zahraniční normy pro úpravu vědeckých textů.

Čmejrková S., Daneš F., Světlá J.: Jak napsat odborný text Nakl. LEDA, Praha 1999, 255 stran

Leda, 1099, Čmejrková Světlana,, Daneš František a Světlá, J.