Jak (ne)vyhodit školu do povětří

Bárta Milan, Profant Tomáš

  • Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele.
  • 48 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií.
  • Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je svérázný učitel Horák.
  • Součástí každé kapitoly je také vysvětlení obsahující doplňující komentář k pokusu, seznam použitých pomůcek a chemikálií a odkazy na tematické celky učiva, při jejichž probírání je možné daný pokus použít.
  • Všechny pokusy jsou rozděleny do tří kategorií podle náročnosti a označeny názornými ikonami (některé pokusy mohou provádět žáci samostatně nebo pod dohledem učitele, některé může provádět pouze učitel).
  • Publikaci lze využít v hodinách chemie, laboratorních cvičeních i chemických kroužcích.

Zdroj:  http://www.didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=90&nGoodsID=1513&nLanguageID=1

 

Didaktis, 2004, Bárta Milan, Profant Tomáš