Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2

Bárta Milan

  • Dalších 40 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií, které volně navazují na 1. díl publikace Jak (ne)vyhodit školu do povětří.
  • Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je mladý, ještě nezkušený učitel, který se rozhodl vykonávat svoji pedagogickou praxi na škole, kde chemii vyučuje také svérázný učitel Horák. S učitelem Horákem jsme se mohli seznámit v 1. díle knihy.
  • Součástí každé kapitoly je také vysvětlení obsahující doplňující komentář k pokusu, seznam použitých pomůcek a chemikálií a odkazy na tematické celky učiva, při jejichž probírání je možné daný pokus použít. Nově v knize nalezneme také náměty a úkoly vybízející k samostatné práci.
  • Všechny pokusy jsou rozděleny do tří kategorií podle náročnosti a označeny názornými ikonami (některé pokusy mohou provádět žáci samostatně nebo pod dohledem učitele, některé může provádět pouze učitel).
  • Publikaci lze využít v hodinách chemie, laboratorních cvičeních i chemických kroužcích.

Zdroj: http://www.didaktis.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=1514&nLanguageID=1

Didaktis, 2005, Bárta Milan