Jak připravit děti na budoucnost? Deset klíčových dovedností pro úspěšné a šťastné děti

Ludvík Petr, Ludvíková Zuzana

Zpráva The Future of Jobs Světového ekonomického fóra z ledna 2016 odhaduje, že téměř 65 % dnešních studentů základních škol bude v budoucnu dělat práce, které dnes ještě ani neexistují a dokonce nemají své jméno či název. Jaké schopnosti budou potřebovat naše děti, aby byly ve svém životě úspěšné? Nezapomínáme ale někdy na to, že je důležité i to, aby byly i šťastné? Jak je tedy na budoucnost můžeme jako rodiče připravit?

Nejen na tyto otázky Vám odpoví kniha MUDr. Ludvíkové a Ing. Ludvíka, zakladatelů  projektu Ostrov objevů. Kniha si klade za cíl zejména podpořit správný rozvoj dětí do věku deseti let.

Vydavatel: Petr Ludvík, Na okruhu 1390, 252 42 Jesenice
Počet stran: 88
Rok vydání: 2018

URL URL: http://www.univerzitaprorodice.cz

Zdroj: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--knihy--rodice&prid=239

Petr Ludvík, 2018, Ludvík Petr, Ludvíková Zuzana