Klíč k chemii aneb kdy to bouchne?

Holzhauser Petr, Slavíček Petr

Upozorňuje na jevy a úseky, v nichž se nejčastěji chybuje, nabízí různé mnemotechnické pomůcky na zapamatování si názvů (např. prvků periodické tabulky) a ještě mnohé navíc: návody na jednoduché pokusy, zajímavosti z historie, příklady využití chemie v každodenním životě. Psána velmi vtipně. Autoři dlouhodobě spolupracují s Chemickou olympiádou.

Holzhauser, P.; Slavíček, P.: Klíč k chemii aneb kdy to bouchne? Nakl. Albatros, Praha 2006, 180 s.

Albatros, 2006, Holzhauser Petr, Slavíček Petr