Koumák pro druháky (pracovní sešit)

P. Adámková, P. Havelková, K. Indrová, J. Kysilková, M. Musilová, A. Nováková, S. Páčová, M. Tarábková, I. Valčíková

Publikace obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí

II. Čeština, která ti dá asi zabrat

III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

IV. Zdánlivě obyčejné věci pod drobnohledem:

  • čtyři tematické projekty – sady úloh, jejichž prostřednictvím děti nahlížejí na jedno téma z různých úhlů a objevují netušené informace,
  • součástí projektů jsou i náměty na tvořivou činnost či jednoduché experimenty,
  • tuto část lze nejlépe využít v hodinách prvouky.

Publikace je vhodná pro:

  • bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 2. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
  • mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
  • vyučující 2., případně i 3. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
  • rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

Zdroj: http://www.didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=293&nGoodsID=1852&nLanguageID=1

 

Didaktis, 2017, P. Adámková, P. Havelková, K. Indrová, J. Kysilková, M. Musilová, A. Nováková, S. Páčová, M. Tarábková, I. Valčíková