Koumák pro páťáky (pracovní sešit)

Kolektiv autorů

V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Sešit se skládá ze tří částí: prohlubujících témat k učivu prvouky, sbírky úloh z českého jazyka, sbírky úloh z matematiky a projektů. V částech věnovaných češtině a matematice odpovídá řazení témat jejich pořadí v učebnicích 5. ročníku. Díky tomu sešit umožňuje variabilně doplňovat běžné hodiny, a nabízí tak dětem dostatek různorodých podnětů po celý rok. Tím lze v těchto oblastech zajistit systematický a cílený rozvoj dětí.

Nakladatelství Didaktis
ISBN: 978-80-7358-289-0
Počet stran: 180
Rok vydání: 2018

Didaktis, 2018, Kolektiv autorů