Kterak matematický talent rozvíjeti

Ječná Květa

Dítě přichází do školy s přirozenou touhou poznávat. Každé dítě je však osobnost a vyžaduje individuální přístup. Vzděláváme děti v heterogenní třídě s rozdílnou úrovní schopností dětí. Tyto rozdíly musíme rozpoznat a respektovat a zohledňovat při práci. E-book přináší základní teoretický vhled na diferenciaci a individualizaci výuky a zavedení do výuky.

V praktické části najdete využití těchto znalostí v matematice a zaměření se na vyhledávání talentovaných článků a práci s nimi. Obsahuje praktické a vyzkoušené náměty a několik pracovních listů pro výuku matematiky s cílem rozpoznat matematický talent a jak ho rozvíjet.

Zdroj:https://www.infracz-eshop.cz/product/elektronicke-publikace-pro-zs/e-book-kterak-matematicky-talent-rozvije/20937

Infra, 2017, Ječná Květa