Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová

Laznibatová Jolana

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání nadaných dětí.. Vše je v souvislosti s využitím v praxi. Je zde uveden také autorčin projekt Alternativní péče o nadané děti. Kniha je doplněna řadou kazuistik – podrobně a poutavě popsaných příběhů mimořádně nadaných dětí. Ač je kniha určena především odborníkům, poskytuje cenné a srozumitelné informace i rodičům mimořádně nadaných dětí.

Jolana Laznibatová: Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. IRIS, Bratislava, 2001, 394 s.

Autorka je zakladatelkou a ředitelkou Školy pro mimořádně nadané děti a gymnázia v Bratislavě. V její odborné péči jsou i třídy pro nadané v dalších (od září 2007 celkem ve 30) městech na Slovensku.

Kniha vychází nejen z teorie, ale i z bohatých zkušeností autorky z dlouholeté práce s mimořádně nadanými dětmi – výzkumné (VÚDPaP Bratislava, od r. 1979), poradenské i vzdělávací. V tomto ohledu je kniha v ČR i na Slovensku jedinečná.

IRIS, 2001, Laznibatová Jolana