Nadané dítě a rozvoj jeho schopností

Fořtíkovi Václav a Jitka

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi. Ty se projevují větší vzdorovitostí, která je častější u chlapců, nebo mohou zůstat navenek skryty, jako tomu bývá spíše u dívek, a projeví se utajenými záchvaty pláče, uzavřeností, případně zdravotními potížemi. 

Kniha se dělí na dvě části. Teoretická část pojednává o charakteristikách mimořádně nadaného dítěte, o jeho výchově a o možnostech vzdělávání v rámci našeho školského systému. Praktická část pak obsahuje testy na rozvoj jednotlivých druhů nadání - na logické myšlení, práci s písmeny a slovy, prostorové vnímání, matematické schopnosti či kritické myšlení. Úlohy jsou připraveny pro děti od 8 do 14 let, své schopnosti si však mohou ověřit i ti mladší nebo dospělí.

Fořtík, V., Fořtíková, J.: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Nakladatelství Portál, Praha 2007, 126 s.

Portál, 2007, Fořtíkovi Václav a Jitka