Základní témata problematiky nadaných, Lenka Hříbková

Lenka Hříbková

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které byly v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány: (1) vývoj této problematiky a snaha nalézt adekvátní přístup k jejímu studiu, (2) osobnost nadaných dětí, (3) problém vyhledávání nadaných dětí, (4) možnosti rozvíjení a vzdělávání nadaných dětí.

Hříbková, L.: Základní témata problematiky nadaných. Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007

(ISBN 978-80-86723-25-9)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007, Lenka Hříbková