Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý, Vladimír Dočkal

Vladimír Dočkal

V jakých oblastech se talenty projevují? Jak rozeznat nadání svého dítěte a jak mu pomoci jej rozvíjet? Jak organizovat školní vyučování, abychom podpořili co nejvíce dětských talentů? Jak formovat talenty svých dětí i vlastní? Jak zabezpečit, aby se talenty neztrácely, aby o ně lidé nepřicházeli? Jak pomoci jejich uplatnění? Jak je to s nadáním postižených dětí? To je jen několik otázek, které zajímají (nebo by měly zajímat) rodiče, pedagogy, ale i politiky a vlastně každého, komu leží na srdci rozvoj a bohatství jednotlivých lidských bytostí i společnosti jako celku. Odpovědi na tyto a mnohé další otázky řeší v knize autor, dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se dlouhodobě zabývá problematikou nadání a studiem nadaných dětí, ale i praktickou prací s nimi

Kniha je rozdělena na 6 částí. První část se zmiňuje o tom, že mít nadané dítě, to je skvělý úspěch. Druhá část se věnuje mýtům a realitě z oblasti nadání a hledá odpovědi na otázky Čím se liší nadání a talent? Je nadání dědičné? Je nadání stálé? Ve kterých oblastech se nadání projevuje? Je nadání totéž co schopnosti? Jaký je vztah nadání a postižení? Třetí část se mj. zabývá kvalitativním vývojem nadání. Čtvrtá část je věnována problematice nadaných dětí v rodině a ve škole. Pátá část popisuje různé typy talentů a jak se projevují – intelektové, umělecké, praktické, pohybové nadání aj. Závěrečná šestá část přináší další zajímavé a jistě i užitečné informace.

Dočkal, V.: Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. Nakl. LN, Praha 2005, 246 s.

Lidové noviny, 2005, Vladimír Dočkal