Zážitkové pedagogické učení

Hanuš Radek, Chytilová Lenka

Renomovaní čeští autoři vycházejí zejména z vlastní zkušenosti a předkládají široké veřejnosti koncept postavený na reflexi nejlepších českých tradic výchovy v přírodě a vlastního českého zdroje zážitkové pedagogiky, Prázdninové školy Lipnice. Objasňují pojmy projektování, dramaturgie, programové oblasti, hry a prostředky. Přináší mnoho praktických příkladů a inspirací z úspěšně realizovaných projektů v přírodě. ¨

Hanuš, R., Chytilová, L.: Zážitkové pedagogické učení. Nakl. Grada, Praha 2009, 192 s.

Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/148389/zazitkove-pedagogicke-uceni/

Grada, 2009, Hanuš Radek, Chytilová Lenka