Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy

Machů Eva

Cílem publikace je podat co nejzákladnější informace o identifikaci a vzdělávání talentovaných jedinců v podmínkách klasických základních ško

Masarykova univerzita, 2010

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol.

Portešová Šárka

Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů.

Masarykova univerzita, 20147

Rozvíjíme logické myšlení

Rougier Roger

Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. Děti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky.

Portál, 2015

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané

Trnová Eva

Dovednosti jako důležité vzdělávací cíle sehrávají významnou úlohu v edukačním procesu.

Masarykova univerzita, 2012

Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti

Rezková, Vlasta, Tumpachová, Lucie

Materiál obsahuje 51 pracovních listů zaměřených na rozvoj rozumových schopností, jinými slovy myšlení, nadání, studijních předpokladů.

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2009

Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti, Rezková, V. - Tumpachová, L.

Rezková, V. a Tumpachová, L.

Materiál obsahuje 51 pracovních listů zaměřených na rozvoj rozumových schopností, jinými slovy myšlení, nadání, studijních předpokladů.

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2016

Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let

Bäker-Brown Katharina

Rozšiřte si svůj pohled na vývojové pokroky i na osobnost svých svěřenců.

Grada, 2014

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ, Jitka Fořtíková

Fořtíková Jitka

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí.

Portál, 2014

Rychle počítat...a lépe si pamatovat

Seiler Jens

Autor knížky je držitelem několika světových rekordů v rychlém počítání a umění si zapamatovat.

Universum, 2007

Sbírka netradičních matematických úloh

Švrček Jaroslav

Sbírka byla vytvořena z úloh uveřejňovaných v rubrice „Zajímavé matematické úlohy“ časopisu Matematika - fyzika - informatika.

Prometheus, 2007