Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Jak (ne)vyhodit školu do povětří

Bárta Milan, Profant Tomáš

Chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory.

Didaktis, 2004

Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2

Bárta Milan

Návody na chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele.

Didaktis, 2005

Jak funguje neuvěřitelné lidské tělo podle Koumáků

Kolektiv autorů

Podnikavé, energické a všetečné postavičky jménem Koumáci vás provedou fungováním lidského těla tak, jak jste je ještě nepoznali.

Euromedia group , 2015

Jak mít úspěšné dítě, Paul Tough

Tough Paul

Kniha je zásadním příspěvkem do debaty, jak by mělo současné vzdělávání dětí vypadat, a ocení ji jak rodičové a pedagogové, tak i politici a úředníci. Paul Tough píše články do nejvlivnějších amerických novin a periodik (New York Times, New Yorker) ...

Edika, 2014

Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané

Trna Josef

Kniha prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu poznávací motivace ve fyzikálním a přírodovědném vzdělávání se zaměřením na nadané žáky.

Paido, 2012

Jak myslet kreativně

Königová M.

Kreativita v každodenním životě. Tak lze charakterizovat téma této knihy.

Grada, 2006

Jak napsat odborný text

Čmejrková Světlana,, Daneš František a Světlá, J.

Příručka určená autorům textů v oborech přírodovědných, technických i humanitních. Mohou ji využívat studenti při psaní seminárních, ročníkových nebo soutěžních textů i učitelé.

Leda, 1099

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, N. Laniado

Laniado Nessia

Publikace je praktickým a užitečným průvodcem a rádcem pro rodiče.

Portál, 2014

Jak připravit děti na budoucnost? Deset klíčových dovedností pro úspěšné a šťastné děti

Ludvík Petr, Ludvíková Zuzana

Lze říci, že knížka je dobrým odrazovým můstkem pro rodiče, kteří se hlouběji zamýšlejí nad vzděláváním a výchovou svých dětí. Je zde představeno deset klíčových dovedností a schopností pro úspěch na budoucím trhu práce.

Petr Ludvík, 2018

Jak rozvíjet nadání vašich dětí, J. R. Cambell

Cambell R. James

Kniha je určena rodičům, učitelům, vychovatelům a všem, kterým záleží na tom, aby jejich děti vynikly.

Portál, 2001