Deklarace práv nadaných dětí

1.    Nadané dítě má právo být podporováno pomocí adekvátních zkušeností ve vyučování dokonce i tehdy, jestliže ostatní děti stejného věku či ročníku nejsou schopni profitovat na těchto zkušenostech.

2.    Nadané dítě má právo být zařazené do skupin a kontaktovat se s ostatními nadanými dětmi v době některých částí vyučování tak, aby mohlo být podpořené, pochopené a stimulované.

3.    Nadané dítě má právo být vyučované a ne využívané jako tutor nebo učitelův asistent
v době většiny školního dne.

4.    Nadané dítě má právo na předkládání nových, pokrokových a netradičních myšlenek a koncepcí, bez ohledu na materiály a možnosti určené dětem stejného věku nebo ročníku, ve kterém je dítě umístěné.

5.    Nadané dítě má právo učit se takovým věcem, pojmům a koncepcím, které ještě neovládá, místo toho, aby bylo znova učené takovým poznatkům, které již ovládá.

6.    Nadané dítě má právo se učit rychleji než jeho vrstevníci a mít takové tempo učení, kterým se vyznačuje a je pro něj charakteristické.

7.    Nadané dítě má mít právo myslet alternativně, vytvářet odlišné produkty a využívat intuici a inovaci v procese vyučování.

8.    Nadané dítě má mít právo být idealistické a citlivé k spravedlnosti, právu, přesnosti a globálním problémům lidstva a mít příležitost vyjádřit své názory.

9.    Nadané dítě má právo na všeobecné pochybnosti, na navrhování alternativních řešení a ocenění komplexnosti a důkladnosti svého myšlení.

10.   Nadané dítě má právo být intenzivnější, vytrvalé a cílevědomé ve svém úsilí získávat vědomosti.

11.   Nadané dítě má právo projevovat smysl pro humor, který je neobvyklý, hravý, často komplikovaný.

12.   Nadané dítě má právo mít vysoké požadavky na sebe i ostatní a být citlivé na nesoulad mezi ideály a skutečností s potřebou pomoci při hledání hodnot lidské rozmanitosti.

13.   Nadané dítě má právo na vysoké výkony v některých oblastech učebního plánu, s přihlédnutím na postupné, smysluplné a erudované uplatnění v akademické oblasti.

14.    Nadané dítě má právo na zpožděním mezi představou a jejím uskutečněním, mezi osobními normami a vývojovými schopnostmi, mezi fyzickým zráním a pohybově-motorickou zručností.

15.    Nadané dítě má právo uskutečňovat zájmy, které jsou nad schopnostmi jeho vrstevníků, které jsou mimo učební plán nebo zahrnují dosud neprozkoumané a neznámé.“