Právní a strategické dokumenty

Zákony, vyhlášky, strategie a další dokumenty, které souvisejí s podporou nadání na centrální i krajské úrovni. Doporučujeme web: Zákony pro lidi

Výsledky hledání

Vyhláška č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.