AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

  • Gymnázia

  • Střední škola

  • Vysoká škola

  • Ostatní

  • Postgraduální

  • Vědecké

Agentura pro rozvoj Broumovska podporuje prostřednictvím AMOSE studenty, kteří plánují studium v zahraničí, odbornou zahraniční stáž či jinou zahraniční zkušenost z oboru umění či vědy. Výzva je platná pro školní rok 2020/2021, a to pro uchazeče s vazbou na region Broumovsko. Pro školní rok 2020/21 budou k dispozici prostředky ve výši min. 130 000 Kč.  Spolufinancování celkových nákladů z jiných zdrojů (např. program Erasmus apod.) je vítáno. 

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2020.

Formulář žádosti a další informace získáte na: amos@broumovsko.cz
https://www.klasterbroumov.cz/cs/amos

Kontaktní osoba