Cesta talentu

  • Gymnázia

Nadační fond adresně  pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který díky okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Každý, kdo splňuje podmínky, může požádat o podporu na konkrétní projekt, kterým mohou být zaplacení nákladů na další vzdělávání, startovné na soutěž či pořízení vybavení. Projekty jsou podporovány drobnými dárci.

Fond pomáhá běžným českým rodinám a jejich dětem. Jaká jsou kritéria výběru?

BĚŽNÁ ČESKÁ RODINA

Rodiče chodí do zaměstnání, snaží se své děti podporovat, avšak nedostatečně finanční prostředky limitují jejich možnosti.

OPRAVDOVÝ TALENT A SNAHA

Dítě je talentované a vyniká, v jakémkoliv slova smyslu -- sport, hudba, věda. Aktivně se snaží rozvíjet svůj talent, dělá něco "navíc". Vystupuje na hudebních koncertech, účastní se sportovních zápasů, zapojuje se o vědeckých olympiád apod.

DOPORUČENÍ PEDAGOGŮ ČI VEDOUCÍHO KROUŽKU

Při žádosti o podporu nadačním fondem Cesta talentu se předkládá doporučení učitele nebo vedoucího kroužku, jež potvrzuje talent a potenciál dítěte.

MOTIVAČNÍ DOPIS

Každé dítě vypracovává svůj vlastní motivační dopis, který předkládá při žádosti o podporu nadačním fondem Cesta talentu. Dopis by měl obsahovat následující informace: - představení dítěte (jméno, věk, apod.); - co si přeje dítě dokázat, čím si přeje být, např. kdo je jeho vzor apod.; - jak můžeme dítěti pomoci, čím bychom mohli pomoci rozvoji jeho talentu, ideálně i cena dané pomoci; - zpětná vazba = jak se za danou pomoc odvděčí, tj. co navrátí společnosti, necháme návrh na dítěti.

Kontaktní osoba