Univerzita Pardubice

  • Vysoká škola

Existují v zásadě dva typy stipendií:

a) stipendia pravidelně vyplácená

- stipendium prospěchové dle dosažených studijních výsledků 4 000,- Kč, 2 000,- Kč nebo 1 000,- Kč měsíčně)

- ubytovací (600 Kč měsíčně)

- sociální (od 1. 1. 2018 3 050 Kč měsíčně)

b) stipendia jednorázově vyplácená

- na podporu studia v zahraničí

- za vynikající výzkumné či tvůrčí výsledky

- za reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém

- ceny rektora a děkana za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce

- jako ocenění za služby osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity

- a další.

Kontaktní osoba