Nadace Depositum Bonum

  • Základní škola

Cíle Nadace:

Zvýšení zajmu dětí o technické a přírodovědné předměty
Zlepšení kvality výuky těchto oborů
Posílení prestiže profese učitele
Zvýšení povědomí o klíčovém významu školství pro budoucnost země

Kvalitní výukou rozumíme takovou výuku, která kromě oborových znalostí učí žáky také klíčovým dovednostem (např. přemýšlet, pracovat v týmu, prezentovat), podporuje aktivní práci žáků, baví je a zajímá, a propojuje nabyté vědomosti se světem kolem nich.

Kontaktní osoba