Společně za sny

 • Základní škola

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. vyhlašuje grantový program „Společně za sny“ pro rok 2021. Program má za cíl finančně podpořit rozvoj a realizaci projektů nadaných studentů ve věku 12 – 21 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí: od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021. Přihlášku najdete zde.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být studenti ve věku 12 – 21 let.
 • Žadatelem mohou být individuální studenti, ale i neformální skupiny studentů.
 • Žadatel musí mít trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

V rámci grantového programu budou podpořeny tyto oblasti studentských aktivit:

1. Umělecká:

 • hudební obory,
 • výtvarné obory,
 • literární obory,
 • filmové obory.

2. Přírodovědná:

 • všechny přírodovědné obory.

3. Design a technologie:

 • soutěže, výstavy,
 • realizace díla.

4. Podpora realizace studentských projektů:

 • komunitní projekty,
 • ekologické projekty,
 • charitativní projekty.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančního příspěvku na jeden projekt v rámci grantového programu činí 25 000 Kč.
 • V druhém ročníku tohoto grantového programu vybere grantová komise 4 projekty, které budou podpořeny celkovou částkou 100 000 Kč.

Kontaktní osoba