Stipendia Unicorn College

  • Vysoká škola

Prospěchová stipendia

 
Formou prospěchových stipendií podporujeme nadané studenty prezenční formy v bakalářském studijním programu.

Prospěchové stipendium Silver

 
  • Mezi 30 nejlepšími studenty Unicorn College
  • Odpuštěno školné
  • Úspěšně absolvován stipendijní test
  • Studijní průměr do 1,5
 
 

Prospěchové stipendium Gold

 
  • Mezi třemi nejlepšími studenty Unicorn College
  • Držitel prospěchového stipendia Silver
  • Odpuštěno školné
  • Odměna 10 000 Kč

Stipendijní testy

 
Cílem stipendijních testů je ověřit znalosti středoškolského učiva v následujících oblastech:

Ubytovací stipendia

 
Našim studentům zprostředkováváme poskytnutí ubytovacího stipendia, které je přidělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výplata stipendia je prováděna v souladu s jeho zákony a směrnicemi.
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání. Nárok nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Stipendium je zpravidla přiznáváno studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu. Výše stipendia je 650 Kč/měsíc. Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta, a to do 30 dnů od přijetí ubytovacího stipendia na účet školy.
 

Sociální stipendia

 
Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který příspěvek přiznal.
Přiznává se na základě elektronické žádosti, která se zasílá na studijní oddělení ve stanoveném formuláři. Pro každý semestr se podává nová žádost. Žádost je student povinen podat nejpozději v termínech 31.10., žádá-li o přiznání stipendia na zimní semestr a a 31.3., žádá-li přiznání stipendia na letní semestr příslušného akademického roku. Součástí žádosti je doložení nároku na sociální stipendium a uvedení čísla bankovního účtu.
Student má nárok na sociální stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia.
Sociální stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta a to do 30 dnů od přijetí sociálního stipendia na účet školy.
(Oficiální stanovisko MŠMT zde)
 

Uznávání zkoušek Advanced Placement

 
Zkoušky Advanced Placement (AP) jsou mezinárodní oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy s celosvětovou platností. Zkoušky pořádá americká College Board každoročně v květnu a skládá je více než dva miliony studentů z celého světa. AP zkoušky jsou uznávané univerzitami po celém světě v přijímacím řízení.
U oboru Ekonomika a management, musí student absolvovat s výsledkem 4-5 alespoň jednu ze zkoušek: Macroeconomics / Microeconomic / Calculus AB / Calculus BC. Předloží-li uchazeč potvrzení o úspěšném absolvování, bude přijat ke studiu a bude mu pro 1. ročník bakalářského studia uděleno stipendium Silver.
U oboru Management ICT projektů nebo Informační technologie, musí student absolvovat s výsledkem 4-5 alespoň jednu ze zkoušek: Calculus AB / Calculus BC / Computer Science A / Computer Science Principles. Předloží-li uchazeč potvrzení o úspěšném absolvování, bude přijat ke studiu a bude mu pro 1. ročník bakalářského studia uděleno stipendium Silver.
Více informací a pravidla jak absolvovat Advanced Placement zkoušky se dozvíš zde.
 

Důležité termíny:

17. ledna 2019 Den otevřených dveří

14. února 2019 Den otevřených dveří

 

Kontaktní osoba