Stipendium pro nadané kluky

  • Vysoká škola

tipendium ve výši 50 000 Kč bude vyplaceno v době 1. a 2. semestru bakalářského studia, tj. od září do června. Ve vyšších ročnících na toto stipendium navazuje standardní prospěchové stipendium.

Stipendium bude uděleno studentům s nejlepším výsledkem testu SCIO z matematiky (percentil 90 % a vyšší) dosaženým ve školním roce 2018/2019 v termínech uznávaných FEL, kteří složí maturitní zkoušku v roce 2019 případně 2018.

O stipendium není třeba žádat, výběr zahrne všechny studenty, kteří u testu SCIO udělí souhlas s poskytnutím výsledku.

Pokud nastane případ, že díky shodnému percentilu nelze jednoznačně stanovit tři nejlepší, může být stipendium rozděleno mezi více studentů.

Udělení stipendia bude vyhlášeno po zápisu studentů do matriky FEL a není spojeno s žádnými závazky.

Kontaktní osoba