UWC (United World Colleges)

  • Střední škola

Školy, na které UWC vysílá české studenty, bez výjimky nabízejí akademický program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Tento dvouletý program se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně je celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám.

Maturitou spojení českých studentů s hnutím UWC nekončí. Pro valnou většinu se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí.

Kontaktní osoba