Přihlášky do ústředních kol soutěží organizovaných NPI ČR ve škol. roce 2021/22

Přihlašování do ústředních kol jazykových soutěží, ústředního kola Dějepisné olympiády, Olympiády v Čj  a Frankofonie je elektronické.

Soutěžící postupující do ústředního kola soutěže vyplní a odešle elektronicky přihlášku.  Obratem dostane na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v PDF. Přihlášku vytiskne, podepíše (u nezletilých žáků i zákonný zástupce) a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku přiveze na ústřední kolo příslušné soutěže (u soutěže Frankofonie, kat. ZŠ přihlášku pošle společně s výtvarnou prací).

 
 

Přihláška do soutěže FRANKOFONIE 2022:

Kategorie ZŠ

 

Kategorie SŠ