Soutěže

Soutěže a přehlídky jsou považovány za jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod. K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách systém soutěží.

Soutěže v Cizích jazycích, Pythagoriáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce jsou zajišťovány jinými subjekty. Adresy na nové garanty těchto soutěží najdete v sekci příslušné soutěže. Sekce těchto soutěží slouží jako archiv. Soutěže Frankofonie a Evropa ve škole byly zrušeny.

Pro informaci o aktuálním stavu ústředních kol se prosím informujte u nových organizátorů soutěží. Kontakty na nové organizátory ústředních kol soutěží jsou v jednotlivých sekcích soutěží:
Soutěž v jazyce anglickém
Soutěž v jazyce německém
Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v jazyce francouzském
Soutěž v jazyce španělském
Soutěž v jazyce latinském
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda

Sponzoři a partneři soutěží

The Kellner Family Foundation
ČNS
ČSVTS
VŠE
Univerzita Pardubice
Slezská univerzita
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Mendelova univerzita v Brně
Fyzikální ústav AV
Fyziologický ústav AV ČR
Ústav fyzikální chemie
Intel
JCMM
Otevřená věda

Soutěže neorganizované NPI ČR

Níže uvádíme výběr několika soutěží, které nejsou organizovány NPI ČR jejich úplný výčet pro každý školní rok lze nalézt v každoročně vydávaném Informativním přehledu soutěží a přehlídek nebo na webových na stránkách MŠMT.