Soutěže

Soutěže a přehlídky jsou považovány za jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod. K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách systém soutěží.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek pro školní rok 2022/2023. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny konání jednotlivých kol, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2022.

Pro informaci o aktuálním stavu ústředních kol se prosím informujte u nových organizátorů soutěží.
Kontakty na nové organizátory jsou na:
Soutěž v jazyce anglickém
Soutěž v jazyce německém
Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v jazyce francouzském
Soutěž v jazyce španělském

Nižší kola soutěží řeší krajští garanti viz adresář garantů.

Soutěže organizované NPI ČR

Oddělení nadání, zájmového a neformálního vzdělávání zajišťuje Celostátní přehlídku prací Středoškolské odb. činnosti, ústřední kolo Soutěže v programování a soutěže Daniel.

Soutěže v Cizích jazycích, Pythagoriáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce jsou zajišťovány jinými subjekty. Adresy na nové garanty těchto soutěží najdete v sekci příslušné soutěže. Sekce těchto soutěží slouží jako archiv. Soutěže Frankofonie a Evropa ve škole nebyly pro tento školní rok vyhlášeny.

Sponzoři a partneři soutěží

Red Hat
DPS
CW
IDG
HD WORLD
CZNIC
SecurityWorld
OXFORD
Intel
ČNS
ČSVTS
Otevřená věda
ZfA

Soutěže vyhlašované MŠMT a neorganizované NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje či spoluvyhlašuje, případně doporučuje k účasti tyto soutěže, které neorganizuje NPI ČR. Níže je výběr několika soutěží, jejich úplný výčet pro každý ročník lze nalézt v každoročně vydávaném věstníku na stránkách MŠMT.