Soutěž v jazyce latinském

Novou tajemnicí soutěže v latinském jazyce je PhDr. Michaela Tužilová, michaela.tuzilova@npi.cz;

V letošním roce se soutěž bude konat online ve spolupráci s ústřední komisí soutěže v latinském jazyce, kterou zastupuje předesda ústřední komise pan doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Žáci, kteří budou porotou na základě výsledků v zemském kole vybráni a pozváni k účasti na ústředním kole, budou osloveni předsedou poroty a budou jim sděleny další informace.

NOVÉ ZMĚNY ze dne 2.02.2022 !!Změny Propozic SCJ pro školní rok 2021/2022, změny se týkají doplnění adres pro kraje Vysočina, Pardubice, Zlín, Jihomoravský kraj a v bodě 1 Další org.pokyny str. 5

V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

 

Propozice

Výsledky

  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieA.odt
  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieB.odt

Výsledky

  • Výsledková listinakategorie IApreklad.pdf
  • Výsledková listinaKategorie IBpreklad.pdf
  • Výsledková listinaKategorie IIvolnatvorba.pdf

Propozice

Výsledky

Výsledky