Soutěž v jazyce latinském

ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Na základě dohody ze dne 5. května 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Univerzitou Karlovou Filozofickou fakultou, Ústavem řeckých a latinských studií došlo k předání soutěže v latinském jazyce novému organizátorovi, kterým se stala UK, Filozofická fakulta, Ústav řeckých a latinských studií.
Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola soutěže. Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz adresář garantů.
Garant soutěže:
PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.
e-mail: borivoj.marek@ff.cuni.cz

Garant pro Moravu a kraj Vysočina:
Mgr. Franclová
marie.franclova@gyby.cz; tel: 739071648
Mgr. et Mgr.Tomáš Weissar
weissar@phil.muni.cz

Termíny soutěže v roce 2023:
Zemské kolo (pro všechny kraje): 30. 03. 2023
Celostátní kolo: 12. 04. 2023

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

Výsledky

  • CertamenLatinumustrednikolokategorieA2022.odt
  • CertamenLatinumústřední kolo kategorieB.odt

Propozice

Výsledky

  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieA.odt
  • hodnotícítabulkaCertamenLatinumnárodníkolo kategorieB.odt

Výsledky

  • Výsledková listinakategorie IApreklad.pdf
  • Výsledková listinaKategorie IBpreklad.pdf
  • Výsledková listinaKategorie IIvolnatvorba.pdf

Propozice

Výsledky

Výsledky