Soutěž v jazyce ruském

MŠMT zveřejnilo Věstník „Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/21“, které lze  uskutečnit zcela distančně. Soutěž v jazyce ruském se tak v letošním školním roce bude konat ve všech kolech distanční formou.

Propozice SCJ - tabulka termínů postupových kol má informativní charakter. U soutěží, které nemají centrální zadání úloh nižších postupových kol, je stanovení termínu konání ŠK, OK, KK na příslušném garantu soutěže. V případě nejasností se informujte u tajemnice soutěže. 

Organizační řád Soutěží v cizích  jazycích platný od 18. listopadu 2019.

Soutěž v ruském jazyce má  v ústředním kole  tento obsah:

  • poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný písemný úkol, doplnění   údajů apod.; soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • konverzace s členy poroty na dané téma. Porota řídí konverzaci, klade doplňující otázky. Konverzace je vedena formou besedy, po krátkém monologu studenta následují doplňující otázky poroty (forma dialogu)
  • řešení jazykové situace (pro všechny studenty je volena stejná struktura otázek) (např. Как дела? Что у тебя нового? Который час? ). Zadání jazykové situace může být formou obrázku, případně slovního popisu
  • okruhy konverzace: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.

Mezinárodní zkouška z ruského jazyka - materiály ke stažení zde a vzor hodnoceni. Informace o mezinárodní zkoušce z ruského jazyka podá zájemcům paní Mgr. Liudmila Nyklova kurzy@rsvk.cz  Mezinárodní zkoušky lze též skládat v Institutu ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ ТРКИ, který zahájil svou činnost za podpory Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity a jako součást Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky VĚDA, více informací zde

Sponzor soutěže

Propozice

Výsledky

Výsledky

Výsledky

  • 2016Vysledkova listina ustredniho kola v ruskem jazyceSS II 16.pdf
  • 2016Výsledková listina ústředního kola v ruském jazyce, kategorie SŠ I.pdf

Výsledky