T-exkurze Geologická galerie Vyšehrad

Aktivita je zdarma

Vyšehradská Zeď při vstupu od Táborské brány (tedy horní brány, kterou se přichází od stanice metra) má zvláštnost, která snad nemá ve stavitelství u nás obdoby. Zatímco většina staveb je tvořena jedním druhem kamene, případně několika málo druhy, v této zdi je téměř dvacet typů různých hornin z celých Středních Čech a snad i ze vzdálenějšího okolí. Kameny jsou ve zdi neomítnuté a barevně poměrně výrazné, mnohé obsahují dobře viditelné zkameněliny, zajímavé povrchové struktury, či jsou pokryty biogenními krustami. Na tuto zeď můžeme pohlížet jako na jakýsi geopark zděděný od předků. (Nebo poetičtěji řečeno jako na geologickou galerii.) Lze zde sledovat příběh Země a jejího utváření, příběh vznikání jednotlivých kamenů, ale i příběh samotné zdi a vyšehradské pevnosti. Zkusme se ponořit do těchto příběhů, stačí nám k tomu dobrá pozornost a několik metrů zdi…

Exkurze bude probíhat většinu času přímo u zdi, která nám poskytne dostatek studijního materiálu. Na závěr exkurze vyjdeme na hradby na výhled na Prahu a okolí, kde se zdálky podíváme, jak se promítá geologická historie do reliéfu hlavního města a odkud jsou pravděpodobně doneseny kameny ve zdi.

Datum konání
11.04.2019 - 18.04.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Talnet
Adresa
K Rotundě 16
Praha
128 00
Kraje
Hlavní město Praha
Url adresa
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Rodiče
Obor
Geografie, Ostatní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení