Kempy a kurzy pro talentované žáky

Aktivita je zdarma

Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V loňském roce tuto příležitost využilo 221 nadaných žáků a jejich pedagogů. Záštitu nad projektem převzala Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu.

Letos se kempy a kurzy uskuteční opět na konci školního roku. Jako první se rozběhnou v květnu a červnu řemeslné kempy určené pro nadané truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, automechaniky, elektromechaniky a opraváře zemědělských vozidel. Následovat budou předposlední srpnový týden kempy pro znalce českého jazyka a kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na elektronické klávesové nástroje, akordeon, příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a trubku). Poslední srpnový týden přivítáme v Plzni talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, geografy, historiky, znalce angličtiny, němčiny, francouzštiny a nově ruštiny a španělštiny.

Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům.

Datum konání
01.05.2019 - 31.08.2019
Pravidelná
Ano
Den
pondělí
Od - do
-
Organizátor
Středisko služeb školám
Adresa
Částkova 78.
Plzeň
30100
Kraje
Plzeňský
Url adresa
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Žáci a studenti
Obor
Astronomie, Biologie, Chemie, Fyzika, Geografie, Matematika, Ostatní, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení