Umění pravěku. Pravěk umění

Od počátku hrály v umění významnou roli prastaré náboženské rituály. Jejich podstata tkvěla v samotném dodržování pravidel. Obraz byl víc než „jen“ obrazem, socha víc než „jen“ sochou. V běhu dějin tyto významy zanikly. Zanikla i řada „uměleckých“ předmětů, a tak ty, které nacházíme a objevujeme z dob nejstarších, jsou jen malou výsečí skutečnosti. Přesto si bez nich naši minulost nedokážeme představit. Tak jako k lovcům mamutů patří „Věstonická venuše“ či jeskynní malby zvířat, k době bronzové nádherné jehlice, náramky a ozdoby, ke Keltům originální šperk a nenapodobitelná kování a k Velké Moravě náušnice, gombíky a ozdoby opasků. Ta těžko definovatelná aura „uměleckosti“ je v nich umocněna tvůrčí dovedností a originalitou pojetí. A čas jim na působivosti pranic neubral.

Vydejte se s námi na malou procházku pradávným uměním a uvidíte jedny z nejstarší uměleckých předmětů z našeho území, navštívíte pravěkou jeskyni s malbami, nahlédnete na venuši prvních zemědělců, se zatajeným dechem můžete sledovat nápaditost a řemeslnou dovednost „šperkařů“ doby bronzové, dýchne na vás tajemno keltského mysticismu i přepych a bohatství velmože z doby stěhování národů. A na úsvitě středověké civilizace se s uměním rozloučíme pohledem na velkomoravské chrámy.

Termíny

  • 11. 4. 2019 - 22. 9. 2019
  • 11. 4. 2019 • 17:00

Adresa

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště
Více informací zde:  www.slovackemuzeum.cz
Datum konání
07.06.2019 - 22.09.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Adresa
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
686 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Žáci a studenti
Obor
Biologie, Geografie, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň
Hodnocení